Η Φωτό Μου

Καθημερινά... με τον Πάνο Αϊβαλή // Επικοινωνία στο email: arkadikovima@gmail.com

et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός
28η Οκτωβρίου 1940 - 28η Οκτωβρίου 2017
Τιμούμε τους μαχητές φαντάρους που πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο, δίνοντας και την ζωή τους στην ιδέα της Ελευθερίας.... Στην μνήμη του Παναγιώτη του Πέτρου Τσαρμπού [από την Καρύταινα] που γύρισε λαβωμένος στο πόδι από το μέτωπο. Αιωνία του η μνήμη.....

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ - Χριστός γεννιέται· δοξολογῆστε Τον!


Χριστός γεννιέται· δοξολογστε Τον!
Χριστός λθε π' τούς ορανούς· ποδεχθετε Τον!
 Χριστός στή γ· ψωθετε!
ς ψάλουμε μνους στόν Κύριο σέ λη τη γ· … «σατε τ Κυρί, πσα γ», «Εφραινέσθωσαν ο ορανοί, καί γαλλιάσθω  γ» γιά τόν πουρά­νιο, πού γινε τώρα πίγειος.
 Χριστός γι­νε νθρωπος· σκιρττε πό τρόμο καί χαρά· τρόμο γιά τήνμαρτία, χαρά γιά τήν λπίδα.
τσι καί φέτος ορτάστηκε µεγαλοπρεπς  ορτή τν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό ερό Ναό γίου Βασιλείου Τριπόλεως.
Στόν ρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία τν Χριστουγέννων στόν Μητροπολιτικό Ναό προεξρχε  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  ποος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία παρουσί πλήθους πιστν χριστιανν.
  ορτή τς Γεννήσεως το Θεανθρώπου Χριστοποτέλεσε, ποτελεκαί θά ποτελε, σημαντικό γεγονός γιά τήν λειτουργική ζωή τς κκλησίας μας, καί γιά τούς εσεβες καί ρθόδοξους Χριστιανούς.
                                                                                                                +π. Ι.Σ.
κολουθε τό  Μήνυμα το Σεβ. Ποιμενάρχου μας.

α λ ε ξ α ν δ ρ ο ς
χαριτι θεου
μητροπολιτης
μαντινειας και κυνουριασ
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω ΝΠρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί
τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας


Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
          Ἡ Γέννησις τοῦ Θεανθρώπου δέν εἶναι ἕνα τυχαῖο ὁρόσημο στό χωροχρονικό πλαίσιο τοῦ πλανήτη μας, ἀλλά εἶναι ἕνα σωτηριολογικό Θεανθρώπινο γεγονός πού ἀποτελεῖ τήν ἀφετηριακή συνοριογραμμή  καί τό χρονικό διάμεσο τῆς Ἱστορίας πού χωρίζει τούς αἰῶνες σέ προχριστιανικούς καί χριστιανικούς.
          Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀρκετούς αἰῶνες πρίν, προφητεύουν μέ θαυμαστή ἀκρίβεια διά τόν Μεσσίαν, τόν λεγόμενον Χριστόν, προαναγγέλλοντες ὁ Ἡσαΐας τήν ἐκ Παρθένου γέννησίν Του, ὁ Μιχαίας τόν τόπο γεννήσεώς Του, ὁ Ἀββακούμ κι ὁ Δανιήλ τόν ἐρχομό τῆς βασιλείας Του, τῆς αἰωνίας καί ἄφθαρτης, καί ὅλοι αὐτοί ἐπαληθεύθησαν ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, τήν ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας πού γιορτάζουμε σήμερα.
          Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά μπορέση ὁ ἄνθρωπος νά γίνη Θεός. «Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος καί ποιός δέν θά γίνη οὐράνιος;» λέγει ὁ ἅγιος Νεόφυτος, ὁ ἔγκλειστος τῆς Κύπρου.
          Ἡ ἐνανθρώπησι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ παρέχει ὀντολογικά τή δυνατότητα σέ κάθε ἄνθρωπο νά ἐπαναπροσδιορίση τήν προσωπική του ὑπόστασι. Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει ἐλπίδα, σωτηρία, νέα ἀπαρχή, νέα πορεία καί νέο ξεκίνημα. Στό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα ἁγιάζεται καί μετατρέπεται σέ πρόσωπο καί πολύ περισσότερο ἐπανακτᾶ τήν δυνατότητα νά ἀφουγκράζεται καί νά γεύεται τήν ἀνεκλάλητη χαρά καί εὐφροσύνη τῆς παραδείσιας τρυφῆς.
          Τά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν δεσποτική, χριστολογική ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἡ ταπείνωσι, ἡ ἑκουσία πτωχεία καί συγκατάβασι, ἡ ἕνωσι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς εἶναι γνωρίσματά της. Ἡ ἐλπίδα ἀπ’ τήν γέννησι τοῦ λυτρωτοῦ Χριστοῦ διαχέεται σ’ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς καθώς «ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν».
          Μέσα ἀπ’ αὐτή τήν ὀπτική πρέπει νά ἑορτάζωμε τά Χριστούγεννα, μέ Χριστόν στήν καρδιά μας, μέ πίστη στήν ὄντως Ζωή, μέ ἄδολη χαρά, ἐλπίδα καί ἀγάπη, διότι ἡ Ἀλήθεια εὑρίσκεται ὁλόκληρος καί ἀνόθευτος μόνον στό Πρόσωπον τοῦ ἐν σπηλαίῳ  γεννηθέντος καί ἐν φάτνῃ ἀνακληθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εὐχέτης  πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός.

 ο  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
                         † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας   A λ ε ξ α ν δ ρ ο ς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου